GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ngày đăng: Jan 20, 2019 12:03 AM


S: Sytemization. Tính hệ thống của tổ chức, tất cả các qui trình, hồ sơ đều được tài liệu hóa;

U: Unique. Sản phẩm, dịch vụ mang tính độc đáo, khác biệt và duy nhất;

C: Commitment. Luôn cam kết và trách nhiệm, thực hiện theo phương châm lời nói đi đôi với hành động;

C: Careness. Sự quan tâm chăm sóc, chân tình, và đầy tình yêu thương;

E: Exellence. Sự hoàn hảo và chất lượng là ưu tiên hàng đầu;

S: Skillness. Tính chuyên nghiệp, bài bản luôn được thể hiện qua hành vi;

S: Superteam. Tinh thần đội nhóm, sự gắn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau