GIAO TIẾP CHINH PHỤC BẤT KỲ AI

Ngày đăng: Jul 18, 2018 9:08 AM


Giao tiếp là một việc ai cũng cần phải làm, mà còn phải làm thật tốt để thành công hơn, hài hòa mối quan hệ hơn. Và có rất nhiều công cụ, nhiều kỹ thuật, nhiều kỹ năng để giúp chúng ta giao tiếp trở nên thiện cảm hơn và chinh phục hơn.

Tuy nhiên, một lời khuyên rất quan trọng đó là sự CHÂN THÀNH, và nếu bạn có được kỹ năng giao tiếp cộng với sự chân thành thì điều đó còn gì bằng nữa.

Chương trình Giao Tiếp Chinh Phục sẽ được tổ chức duy nhất tại TP. HCM năm nay để giúp các bạn đạt được năng lực giao tiếp tuyệt vời đó.


*** Thời gian: 28 - 29/7/2018 ***

Địa điểm: SUCCESS Training, F8, ACM Building, 96 Cao Thắng, Q.3

*** Link đăng ký: https://ti383-47aad9.pages.infusionsoft.net ***

Nội dung chính:

1. Những nguyên tắc trong giao tiếp

2. Nhận diện nhóm người kiểu mẫu (lửa, khí, nước & đất)

3. Giải mã mô thức tính cách và hành vi kiểu mẫu

4. Xác định chiến lược giao tiếp phù hợp

5. Các kỹ thuật giao tiếp chinh phục bằng NLP: Khung đồng thuận (agreement frame), đồng hành và dẫn dắt (pace & lead), các vị trí nhận thức

Link đăng ký:


ĐĂNG KÝ