DISC Test

DISC Test

Chào mừng bạn tham gia trắc nghiệm thấu hiểu bản thân dựa trên 4 thang đo D, I, S, C trên trang web cộng đồng phi lợi nhuận Vita Share. Trắc nghiệm gồm 28 câu, mỗi câu có 4 mô tả. Với mỗi câu, hãy đọc nhanh cả 4 mô tả, chọn 1 mô tả giống với tự nhiên của mình nhất, và chọn 1 mô tả khác với tự nhiên của mình nhất. Kết quả là 1 biểu đồ tự động gởi đến email của bạn.